Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN - Products
  Mã : DEXTROSE MONOHYDRATE 4
  BT_Đường Dextrose Monohydrate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CAKE RELEASE OIL 4
  Dầu róc khuôn
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : SORBIC ACID 4
  Acid Sorbic
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : GLYCERIN 4
  Glycerin
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : BAKE MATE 1
  Bột làm mềm bánh
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ISO LATED SOY PROTEIN 4
  Đạm đậu nành trích ly
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : EGG WHITE POWDER 4
  Bột lòng trắng trứng
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : WHOLE EGG POWDER 4
  Bột nguyên trứng
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : EGG YOLK POWDER 4
  Bột lòng đỏ trứng
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTATO STARCH 4
  Tinh bột khoai tây
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : SOY PROTEIN CONCENTRATE 3
  Cao đạm đậu nành
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PEA STARCH 3
  Tinh bột đậu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MAIZE STARCH 4
  BT_Tinh bột ngô
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ASPARTAME
  Đường siêu ngọt Aspartame
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ACESULFAME K
  Chất tạo ngọt Acesulfame K
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : DEXTROSE-MONOHYDRATE
  Đường Dextrose Monohydrate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MALIC ACID1
  Acid malic
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CAKE RELEASE OIL
  Dầu róc khuôn
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2019) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A