Tiếng Việt


English

Technical assistance:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Sale assistance:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com
 • CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN - Products
  : MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN - PROPICOLOR 2
          
  : ANTHOCYANINS HIBISCUS2
          
  : ANTHOCYANINS PURPLE CORN2
          
  : ANNATTO AS LIQUID NORBIXIN2
          
  : ANNATTO NORBIXON WATERSOLUBLE2
          
  : NORBIXIN POWDER2
          
  : ANNATTO OIL SUSPENSION2
          
  : CARMINE OIL SUSPENSION2
          
  : ANNATTO BIXIN POWDER2
          
  : CARMINE LAKE2
          
  : CARMINE WATERSOLUBLE2
          
  : AS LIQUID CARMINE2
          
  : CARMINIC ACID2
          
  : AS CARMINIC ACID2
          
  : PAPRIKA5
          
  : ALLURARED5
          
  : AMARANTH5
          
  : ERYTHROSINE5
          

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2019) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh Hà CC2, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A